Informatie over reflexen

Zwemmen en reflexen: https://www.zwemmenenreflexen.nl/

Kien en kundig: https://www.kienenkundig.nl/

Praktijk voor primaire reflexen: https://www.praktijkvoorprimairereflexen.nl/


Verschillende methoden voor reflexintegratie

Op de onderstaande sites kun je informatie vinden over de verschillende behandelmethodes.

 

Je kunt reflexen behandelen door middel van dagelijkse oefeningen. Deze methodes kun je vinden op de sites van de INPP, RMTi of Masgutova methode. 

 

Er is ook een methode waarbij gebruik wordt gemaakt van spiertesten om de bewegingsinformatie van reflexen in het lichaam terug te programmeren. Dit gebeurt door lichte aanrakingen tijdens de behandeling. 

 

 Dit is de RPRM methode. Beide methodes zijn effectief en in principe voor iedereen geschikt. Ook zijn er via de sites behandelaars te vinden. 


Interessante aanvullende literatuur


Om te volgen op facebook

Integrated Learning Strategies: https://www.facebook.com/ilslearning

Doe Vrijdag: https://www.facebook.com/search/top/?q=doe%20vrijdag 

Guy Stevens: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014413846163


Opleiding tot reflextherapeut

Noord Holland

Wonderwijs coaching: https://www.wonderwijs-coaching.nl/

 

Zuid Holland

Beweeg en groei: https://www.opleiding-psychomotorisch-kindercoach.nl/ 


Documentaire

Deze film pleit voor beter begrip van de ontwikkelings-en leerprocessen van kleuters bij pabo-studenten en leerkrachten. Veel afgestudeerden van pabo's voelen zich onvoorbereid in de onderbouw van de basisschool. De film benadrukt het verschil tussen lesgeven aan kleuters en aan de bovenbouw. 

 

Een ander doel is het stimuleren van gesprekken onder professionals in het basisonderwijs, schoolbesturen, docenten, wetenschappers en overheid. Het gaat om het heroverwegen van visies op de ontwikkeling van leren van jonge kinderen. Wat zijn de huidige leidende opvattingen en op welke aannames of kennis zijn ze gebaseerd? Moeten we discussiëren over onderwijs dat beter aansluit op het ontwikkelingsniveau van kleuters? Is het niet belangrijker om aandacht te besteden aan ontwikkelingsprocessen op de lange termijn dan aan korte-termijnresulaten? 

 


Podcast

Sirene voor kinderen : https://open.spotify.com/show/6R2eeKgyfnVfpz7qjExdmD

Elke Mastwijk: https://open.spotify.com/episode/5FY2BwkzMFbzdOubpyp08N

Karin van den Wittenboer: https://open.spotify.com/show/3WB6PJ1nYhA3Nw9EWoAG33


Behandelaars

Hieronder staat een link naar de site van mijn oud collega Marloes de Haan. Zij heeft mij gewezen op het feit dat we bij onze dochter haar ogen eens moesten laten controleren. Toen is het balletje gaan rollen! 


Meld je aan bij de werk-/steungroep kleuteronderwijs!

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent het kleuteronderwijs.