Ik verzorg namens Heutink/Wizz Scholing diverse implementatietrajecten.


Implementatietraject

Het succesvol implementeren van een nieuwe rekenmethode vraagt om kennis van de achtergronden en keuzes die gemaakt zijn door de auteurs en de uitgever van de methode. Een implementatietraject bij de invoering helpt om de methode in te zetten zoals deze is bedoeld, waardoor er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheden van de methode. Dit zal bijdragen aan het succes van de methode.

 

Namens Wizz Scholing verzorg ik implementatietrajecten bij de methodes PP4 (Pluspunt 4) en WIG5 (de Wereld in Getallen 5). De onderwerpen die in de starttraining aan bod komen zijn onder andere:

 

 • uitgangspunten van de methode
 • lesopbouw
 • blokstructuur
 • differentiatie
 • materialen
 • toetsing 
 • software
 • didactische modellen

Tijdens een verdiepingstraining kunnen we dieper ingaan op één of twee van de volgende onderwerpen:

 • Automatiseren en vermenigvuldigen. We bekijken de leerlijn splitsen, optellen en aftrekken en vermenigvuldigen. Hoe moet je bijvoorbeeld handelen als kinderen blijven tellen? 
 • Differentiatie. We kijken naar de compactingsroute, Rekenroute en RekenXL.
 • Overgang van groep 2 naar groep 3, Rekenplein en spelenderwijs rekenen in groep 3. Welke doelen moeten eind groep 2 en eind groep 3 behaald zijn? Hoe kun je de overgang soepel laten verlopen?
 • Verdieping didactische modellen, de modellen uit het protocol ERWD worden behandeld. We kijken hoe deze modellen in de lessen terugkomen zodat de transfer naar de praktijk gemaakt kan worden. 
 • Meten en meetkunde. Wat is het verschil? Hoe zitten de leerlijnen in elkaar? Wat zijn de aandachtspunten bij deze lessen? Hoe komen de didactische modellen terug in deze lessen?
 • Blokvoorbereiding, observeren en volgen. We kijken naar het draaiboek en hoe dit praktisch ingezet kan worden. Leerkrachten nemen hun (ingevulde) draaiboek van de afgelopen blokken mee en het lege draaiboek voor het komende blok. Welke gegevens heb je ingevuld? Wat lukt wel en wat is nog lastig? Hoe gaan we verder met de draaiboeken? Aan de hand van de leerlijnen gaan de leerkrachten aan de slag met de blokvoorbereiding van het komende blok.  

Observaties                                                                                                             

Er kan ook gekozen worden voor een traject met klassenobservaties. Hierbij kom ik 45 minuten in de klas kijken om vervolgens met de leerkracht te bespreken wat goed gaat en waar nog winst behaald kan worden. Op deze manier kan de leerkracht nog beter de transfer maken van de informatie uit de trainingen naar de werkvloer. 

 

Deze trajecten zijn uitsluitend te boeken via de site van Wizz Scholing:


Eigen producties in groep 3 (Uit Pluspunt 4). Prachtig de eigen producties! Door middel van eigen producties kan iedere leerling op eigen niveau werken.
Eigen producties in groep 3 (Uit Pluspunt 4). Prachtig de eigen producties! Door middel van eigen producties kan iedere leerling op eigen niveau werken.