Auditieve verwerkingsproblemen

Auditieve verwerkinsproblemen kunnen de ontwikkeling van spraak en taal (lezen en spellen) beïnvloeden. Dit kan resulteren in moeilijkheden met het spreken en begrijpen van taal. Dit kan uiteindelijk leer- en gedragsproblemen tot gevolg hebben.

 

Je herkent het vast wel, leerlingen die niet lijken te luisteren, leerlingen die geen verschillende opdrachten achter elkaar kunenn uitvoeren, leerlingen die niet direct antwoord geven of op alles 'ik weet het niet' of 'geen idee' zeggen. Het zou heel goed kunnen dat deze leerlingen last hebben van een auditief verwerkingsprobleem. Uit gehoortesten bij de KNO-arts blijkt dat het gehoor goed is, maar de verwerking is niet zoals het zou horen. 

 

Door het inzetten van gerichte auditieve stimulatie (Johansen-IAS) wordt er bereikt dat de auditief aangeboden informatie sneller en effectiever verwerkt kan worden. Het volgen en uitvoeren van instructies gaat veel gemakkelijker. De aandacht kan langer worden vastgehouden. Uit nader onderzoek (zie link naar de website van Johansen-IAS) is gebleken dat dit alles een positieve uitwerking heeft op de taalverwerking.

 

 

Klachten

 • Spraakproblemen
 • Leesproblemen
 • Spellingsproblemen
 • Gehoorproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Als jong kind veel oorontsteking gehad
 • Vocht achter trommelvlies
 • Taalproblemen in de familie (TOS, dyslexie)

Hoe kun je dit herkennen als leerkracht?

 • Deze kinderen lijken niet te luisteren
 • Slechte concentratie
 • Het duurt even voordat antwoord wordt gegeven
 • Spellingsproblemen, veel spiegelen
 • Bepaalde klanken verwarren, met name v/f en s/z
 • Wel de klinkers kunnen uitspreken, maar moeite hebben met (bepaalde) medeklinkers
 • Verschillende opdrachten uitvoeren is lastig
 • Instructie volgen is lastig, zeker in een rumoerige omgeving
 • Hard praten tijdens samenwerken
 • Gedragsproblemen 
 • Niet vooraan staan bij bijv. gym, er wordt eerst gekeken wat een ander doet
 • Maken van opdrachten kost veel tijd
 • Aarzelende/ verwarrende spraak
 • Zwakke articulatie
 • Woordvindingsproblemen 
 • Meerlettergrepige woorden zijn lastig uit te spreken
 • Weinig intonatie
 • Moeite met voeren van gesprekken

Audiogram

Met een gehoortest kan een audiogram gemaakt worden. Een normaal gesprek is ongeveer 20db. Bij een KNO-arts of audioloog wordt gekeken of je een 20 db goed kunt horen (rechte blauwe lijn). Maar er is sprake van een optimale curve (zwarte lijn). Als je in de buurt komt van de optimale curve, kun je geluid goed verwerken. Bij het audiogram wordt gekeken hoe het linker- en rechteroor scoren bij verschillende frequenties, ten opzichte van de optimale curve. Je ziet hieronder dat de hogere frequenties niet goed gehoord worden, dit kan allerlei problemen opleveren. 

Eigen ervaring

Bovenstaand audiogram is van mijn 13-jarige zoon. Hij heeft altijd concentratie- spraak- lees- en spellingsproblemen gehad. Op zijn tweede is een gehoortest bij de KNO-arts afgenomen, deze was goed. Van zijn derde tot zijn zesde heeft hij drie jaar logopedie gehad, met weinig vooruitgang. Op zijn negende is er een TOS gediagnosticeerd. Alle klachten wijzen op een auditief verwerkingsprobleem. Nu gaan we starten met de luistertraining volgens de Johansen-IAS methode. 


Jonge kinderen

De johansen-IAS training helpt kinderen om klanken beter en effectiever te kunnen horen en verwerken. Kinderen die moeite hebben met verstaan van wat er gezegd wordt en zichzelf moeilijk kunnen uitdrukken kunnen veel voordeel hebben van de Johansen-IAS training. Deze therapie kan heel goed naast een logopedische behandeling worden gebruikt. Er kan voor jonge kinderen gekozen worden voor een standaard stimulatie programma, maar op een speelse manier kunnen ook met jonge kinderen testen afgenomen worden waardoor er een audiogram gemaakt kan worden. Hiernaast is mijn 3-jarige zoon te zien. Spelenderwijs wordt in gedeeltes de gehoortest afgenomen. 

 

Kijk voor meer informatie, behandelaars en opleiding op de onderstaande site: