Is de school kindrijp of is het kind schoolrijp?

Wat is schoolrijpheid?

Pas wanneer de hersenhelften goed kunnen samenwerken, zijn kinderen klaar voor school en kunnen ze leren lezen en rekenen. Veel bewegingservaring helpt bij het bevorderen van deze samenwerking. Helaas hebben kinderen tegenwoordig veel meer schermtijd dan vroeger, waardoor ze minder bewegingservaring opdoen. Bovendien is er in vergelijking met vroeger een toename van verplichte taken en werkbladen in de kleutergroepen, wat ook resulteert in minder bewegingservaring. Deze factoren hebben invloed op de ontwikkeling van de hersenhelften en hun vermogen om samen te werken. Bij veel kinderen zijn de hersenen dus eigenlijk niet schoolrijp als ze naar groep 3 gaan. Als er dan toch van ze verwacht wordt dat ze lang stilzitten en veel in het platte vlak gaan werken, kunnen er leer- en gedragsproblemen ontstaan. 

 

Het is belangrijk om als leerkracht kennis te hebben van de motorische ontwikkeling. Een onderdeel van de motorische ontwikkeling zijn de primaire reflexen. Hier is helaas nog maar weinig over bekend. Ook is het belangrijk dat kinderen voldoende speel- en beweegtijd krijgen zodat de hersenhelften met elkaar kunnen gaan samenwerken. Op deze manier kun je veel leer- en gedragsproblemen in de hogere groepen voorkomen.

 

Het vuistje van de baby is in het begin gesloten, dit moet vanzelf open gaan en gaan ontspannen: de grijpreflex. Als dit niet ontspannen gaat zoals op de foto bij de rechter baby, dan kan dit op latere leeftijd problemen geven bij het schrijven.
Het vuistje van de baby is in het begin gesloten, dit moet vanzelf open gaan en gaan ontspannen: de grijpreflex. Als dit niet ontspannen gaat zoals op de foto bij de rechter baby, dan kan dit op latere leeftijd problemen geven bij het schrijven.

Teamtraining

Op de volgende pagina staat informatie over de teamtraining: Huppelend naar groep 3!

 

Reflexen

Op deze pagina staat informatie over reflexen en ook welke problemen het kan geven als de reflexen niet goed geïntegreerd zijn. 

Visuele problemen

Als bepaalde reflexen niet goed geïntegreerd zijn kan dat ook visuele problemen geven, deze klachten lijken op dyslexie.

Links en literatuur

Op deze pagina staan links naar meer informatie en tips voor literatuur.