Krachtig kleuteronderwijs

Onderwijs verzorgen aan het jonge kind is een vak apart. Het is belangrijk om veel kennis te hebben over de ontwikkeling van het jonge kind, zodat het onderwijs daarop aangepast kan worden. Werkbladen, veel instructie, weekplanningen en veel verplichte werkjes passen niet goed bij de ontwikkeling van het jonge kind. 

Om de overgang naar groep 3 soepel te laten verlopen, is het van belang dat de werkwijze van groep 1/2 in groep 3 wordt doorgezet. Kinderen worden namelijk schoolrijp tussen de 5 en 8 jaar! Differentiëren is dus ontzettend belangrijk. 

 

In het traject 'Krachtig Kleuteronderwijs' nemen we de leerkrachten mee in de ontwikkeling van het jonge kind. We starten met het verzamelen van ideeën die de leerkrachten hebben rondom het onderwijs aan jonge kinderen. Dit doen we door middel van gesprekken en groepsbezoeken. Vervolgens kijken we welke basiskennis aangevuld kan worden. We plannen studiemomenten in waarbij inhoudelijke onderwerpen over de ontwikkeling van het jonge kind centraal staan. Voorbeelden van deze onderwerpen zijn: de motorische ontwikkeling, de werking van het kleuterbrein, de betekenis van spel en spelen, cruciale taal- en rekendoelen, het werken met een krachtige leeromgeving.  

 

Na ieder studiemoment gaan de leerkrachten met praktische punten aan de slag. Deze punten worden geëvalueerd en samen wordt besproken welke punten meegenomen worden op de kwaliteitskaart. Deze kwaliteitskaart wordt ontwikkeld met behulp van de directie, intern begeleider en specialist jonge kind (indien aanwezig). Aan het einde van het traject wordt het visiespel van het SLO gespeeld. Met behulp van het voorgaande traject en het spel komt er een krachtige en doordachte visie op het jonge kind tot stand. De visie wordt toegevoegd aan de kwaliteitskaart.