Ik verzorg namens Wizz Scholing de volgende cursus:


Woord Wijs

Een grote woordenschat:

 • zorgt ervoor dat de kinderen de wereld beter begrijpen
 • maakt de start van het leren lezen makkelijker
 • versterkt het begrijpend lezen van de kinderen

Tijdens deze cursus leer je op effectieve wijze, geïntegreerd in het totale onderwijs, de woordenschat van de kinderen te vergroten. Effectief woordenschatonderwijs vraagt van de leerkracht om het inrichten van betekenisvol en functioneel onderwijs. In de cursus wordt daarnaast aandacht besteed aan theorie en achtergrondinformatie over woordenschatonderwijs. De viertakt didactiek staat centraal tijdens de cursus. Door de kennis die je opdoet tijdens de cursus, zul je bewuster omgaan met het aanbieden van woorden en overal kansen zien om de woordschat van de kinderen uit te breiden.

 

Speel je wijs
Plezier, humor, drama en spel zijn kenmerkend voor de activiteiten die worden ingezet bij het leren van woorden. Tijdens de cursus wordt onder andere gebruik gemaakt van ‘Speel Je Wijs woordenschat’ en ‘Speel je Wijs’. De inzet van spel, het beleven van taal en actieve betrokkenheid van leerlingen, waarbij meerdere delen in hersenen worden geactiveerd maken dat wat je leert beter beklijft. Tijdens de cursus krijg je een schat aan lesideeën en inspiratie.

 

TOS

Een TOS (taalontwikkelingsstoornis) is de meest voorkomende stoornis bij jonge kinderen en ook de minst bekende. Ongeveer 7% van de peuters en kleuters heeft een aangeboren taalontwikkelingsstoornis. Het is heel belangrijk om een TOS vroeg te signaleren. Uit ervaring weet ik dat het heel lastig kan zijn om een kind met TOS te herkennen, toen mijn zoon in groep 6 zat heb ik hem laten testen omdat ik al jaren het idee had dat er iets niet klopte. Er kwam uit dat hij een lichte TOS heeft. Voor die tijd had ik nog nooit over TOS gehoord! Tijdens de cursus wordt uitgelegd wat een TOS is, hoe je het kunt herkennen en wat je in de klas kunt doen om een kind met TOS te ondersteunen. 

 

Bijeenkomst 1

 • ontwikkeling van woordenschat
 • de kracht van routines
 • de viertaktdidactiek
 • grafische modellen
 • TOS

Bijeenkomst 2:

 • het belang van een goede woordenschat voor het  begrijpend lezen
 • woorden selecteren (n.a.v. een prentenboek)
 • woordenschat verbinden aan begrijpend luisteren
 • woordselecties en woordenschat verbinden aan spel

Bijeenkomst 3:

 • het belang van een goede woordenschat voor technisch lezen
 • systematisch werken aan woordenschat
 • de inzet van story-cubes
 • werken met spel en poppenspel 

Alle bijeenkomsten:

 • inspirerende en creatieve werkvormen voor in de klas

 

Voor wie:
Deze cursus is bestemd voor leerkrachten in de groepen 1, 2 en 3, bouwcoördinatoren en Intern Begeleiders voor de onderbouw.

 

Deze cursus is nog niet ingepland voor schooljaar 2023-2024. Wil je de cursus bij jou op school? Stuur dan even een mailtje zodat we kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn!

 

 

Deze cursus is tot stand gekomen in samenwerking met Wizz Scholing.