Ik verzorg namens Wizz Scholing de volgende cursus: 


Van thematisch werken naar thematiseren

Het werken met thema’s is in onderbouwgroepen een vaste routine. In deze cursus maak je als leerkracht de overstap naar ‘thematiseren’. Hierbij gaat de leerkracht samen met de kinderen een thema ontwerpen en uitwerken. Op deze manier vergroot je de betrokkenheid en zo ook de leeropbrengsten bij de kinderen (bron: ‘Van thematisch werken naar thematiseren’ Bouwman A., Houtsma S., Mulder M., Wanningen K., 2021).                                                                        

Tijdens de cursus word je meegenomen in het volledige proces van thematiseren; van de keuze van het thema tot en met de evaluatie. De rol van spel en het verbinden van taal- en rekendoelen krijgt volop aandacht. De cursus is praktisch opgezet en geeft je de mogelijkheid om er direct mee aan de slag te gaan in je eigen onderwijspraktijk. Na het volgen van de cursus ben je in staat om (met behulp van een stappenplan) zelf een thema volgens de kenmerken van het thematiseren te ontwerpen.                                                                          

Door te thematiseren kun je een verbeterslag maken in het onderwijs aan jonge kinderen op een manier die past bij het leren en ontwikkelen van jonge kinderen.

 

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1: 

 • De onderbouwing en visie op het thematiseren
 • Het kiezen van een thema
 • Het proces van thematiseren
 • De rol van spel binnen het thematiseren

Bijeenkomst 2:

 • De inrichting van de speelleeromgeving
 • Het observeren en begeleiden van het spel
 • Het verbinden van taal- en rekendoelen aan het thema
 • Doelen binnen het thema

 Bijeenkomst 3:

 • Het verbinden van taal- en rekendoelen aan het thema
 • Differentiëren binnen het thema
 • Planmatig werken
 • Evalueren van het thematiseren

Voor wie:
Deze cursus is bestemd voor leerkrachten in de groepen 1, 2 en 3, bouwcoördinatoren en Intern Begeleiders voor de onderbouw.

 

Op de site van Wizz Scholing kun je kijken op welke locaties de cursus wordt gegeven.

 

Wil je de cursus bij jou op school? Stuur dan even een mailtje  zodat we kunnen kijken naar de mogelijkheden!