Taalonderwijs

Lijn 3

Wilt u een effectieve start maken met Lijn 3? Wilt u de methode op een juiste manier implementeren? Ik verzorg starttrainingen, implementatietrajecten en klassenobservaties.


Veilig Leren Lezen

Wilt u een effectieve start maken met Veilig Leren Lezen? Wilt u de methode op een juiste manier implementeren? Ik verzorg starttrainingen, implementatietrajecten en klassenobservaties. 


Woordenschat

Wilt u aan de slag met woordenschat? Ik verzorg vanaf schooljaar 2021/2022 een woordenschattraining. In drie bijeenkomsten leert u om met behulp van de viertaktdidactiek, routines, grafische modellen, tussendoortjes en spel uw woordenschatonderwijs te verrijken.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen.