Taalonderwijs

Woordenschat

Wilt u aan de slag met woordenschat? Ik verzorg vanaf schooljaar 2021/2022 een woordenschattraining. In drie bijeenkomsten leert u om met behulp van de viertaktdidactiek, routines, grafische modellen, tussendoortjes en spel uw woordenschatonderwijs te verrijken.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen.

 

Lijn 3

Wilt u een effectieve start maken met Lijn 3? Wilt u de methode op een juiste manier implementeren? Ik verzorg starttrainingen, implementatietrajecten en klassenobservaties.


Veilig Leren Lezen

Wilt u een effectieve start maken met Veilig Leren Lezen? Wilt u de methode op een juiste manier implementeren? Ik verzorg starttrainingen, implementatietrajecten en klassenobservaties. 


TOS

Met twee zoons met een TOS ben ik inmiddels ervaringsdeskundige. Ik verzorg workshops voor leerkrachten waarin ik vertel over wat een TOS is, hoe je het kunt signaleren en hoe je in je onderwijs kleine aanpassingen kunt doen zodat kinderen met een TOS de lessen beter kunnen volgen. Voor meer informatie kunt u mij een mail sturen.