Ik verzorg namens Wizz Scholing de volgende cursus:


Spelen met letters en klanken

Invented spellen groep 1, 2 en3

Jonge kinderen die experimenteren met letters en klanken en voldoende ervaring opdoen met spellen en schrijven blijken in groep 3 betere leesvaardigheden ontwikkeld te hebben. Zoals kinderen leren spreken door eerst te brabbelen, leren ze schrijven en spellen door eerst te krabbelen op papier. Het spontane schrijven van kinderen, het zogenaamde ‘invented spellen’, doen kinderen naar eigen inzicht en ontstaat vaak in hun spel in situaties die voor kinderen functioneel zijn. In hun ontwikkeling zie je dat de krabbels over zullen gaan naar nageschreven tekens, naar geïsoleerde letters, naar combinaties van letters en verder naar fonetisch schrijven. Het schrijven is nog niet correct en dat is ook nog niet nodig omdat het schrijven nog volop in ontwikkeling is.

 

Invented spellen zou geïntegreerd moeten zijn in het dagelijkse onderwijs aanbod in de groepen 1 t/m 3. Dit kan op verschillende manieren. Het kan aangeboden  worden in hoeken, zoals het tekenen van een plattegrond in de bouwhoek, het maken van een menukaart in het restaurant of het schrijven van je eigen verhaal bijvoorbeeld aan de spelverteltafel. 

 

In de cursus van 2 bijeenkomsten:

·       leer je over de achtergronden en meerwaarde van het maken van eigen schrijfproducten voor de leesontwikkeling van de kinderen

·       krijg je inzicht in de verbindingen tussen spel, schrijven en lezen

·       krijg je handreikingen voor het realiseren van een uitdagend schrijfaanbod passend bij de werkwijze die je hebt in de eigen praktijk (vanuit een thema en/of naast een methode)

·       krijg je handreikingen voor de wijze waarop je als leerkracht het invented spellen kunt stimuleren en begeleiden

Het accent in de cursus ligt op de praktische uitwerking van invented spellen in je eigen praktijk. Na de eerste bijeenkomst wordt er een praktijkopdracht gegeven, die meegenomen wordt in de tweede bijeenkomst.

 

Voor wie:
De cursus is bestemd voor leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3, onderbouwcoördinatoren,
taalcoördinatoren en Intern Begeleiders.

 

Op de site van Wizz Scholing kun je kijken op welke locaties de cursus wordt gegeven.

 

Wil je de cursus bij jou op school? Stuur dan even een mailtje  zodat we kunnen kijken naar de mogelijkheden!