Ik verzorg namens Wizz Scholing de volgende cursus:


Spel stimuleren en begeleiden

Jonge kinderen spelen graag, het is leidend in hun handelen. Via spel krijgen jonge kinderen steeds meer grip op de wereld om hen heen, zowel letterlijk als figuurlijk. Kenmerkend in het spel is dat het plezier geeft en dat de informatie uit de directe leefwereld terugkomt in het handelen en de taal van de kinderen. Spel is daarmee voor de ontwikkeling van de kinderen en voor het onderwijs aan jonge kinderen een belangrijke activiteit. Het is geen vrijblijvende activiteit, maar een betekenisvolle context waar volop geleerd wordt.

 

In de cursus staan we stil bij het belang van spel voor de ontwikkeling van kinderen, de verschillende spelfasen, hoe je het spel kunt observeren en van daaruit het spel kunt stimuleren en begeleiden. De cursus is praktisch opgezet en geeft je de mogelijkheid om er direct mee aan de slag te gaan in je eigen onderwijspraktijk. Na het volgen van de cursus heb je inzicht en tools om het spel van de kinderen verder te verdiepen en daarmee kun je een verbeterslag maken in het onderwijs aan jonge kinderen en onderbouwen dat Spelen meer is dan spelen!

 

De volgende opbouw en inhoud kun je verwachten in de cursus:

Bijeenkomst 1:

 • De definitie van spel
 • De kenmerken van spel
 • De ontwikkeling van spel
 • De inrichting van de speelleeromgeving         

Bijeenkomst 2:

 • De rol van de leerkracht
 • Het observeren van het spel
 • De begeleiding van het spel (spelbegeleidingstechnieken 1)
 • De hoeken in de klas
 • Betekenisvolle contexten

 Bijeenkomst 3:

 • De begeleiding van het spel (spelbegeleidingstechnieken 2)
 • Aandacht voor constructiespel
 • Planmatig werken aan observeren en stimuleren
 • Spelontwikkeling in de eigen praktijk

Voor wie:
Deze cursus is bestemd  leerkrachten in de groepen 1, 2 en 3, bouwcoördinatoren en Intern Begeleiders voor de onderbouw.

 

Op de site van Wizz Scholing kun je kijken op welke locaties de cursus wordt gegeven.

 

.

Wil je de cursus bij jou op school? Stuur dan even een mailtje zodat we kunnen kijken naar de mogelijkheden!