Implementatietraject

Het succesvol implementeren van een nieuwe rekenmethode vraagt om kennis van de achtergronden en keuzes die gemaakt zijn door de auteurs en de uitgever van de methode. Een implementatietraject bij de invoering helpt om de methode in te zetten zoals deze is bedoeld, waardoor er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheden van de methode. Dit zal bijdragen aan het succes van de methode.

 

Namens Wizz Scholing verzorg ik implementatietrajecten bij de methodes Pluspunt, Wereld in Getallen en Getal en Ruimte jr. Deze trajecten zijn uitsluitend te boeken via Wizz Scholing. https://www.wizz-scholing.nl/implementatietrainingen-nieuwe-rekenmethoden/