Rekenonderzoek

Er zijn altijd leerlingen die niet goed mee kunnen komen tijdens de rekenlessen. Met behulp van een rekenonderzoek wordt duidelijk waar het probleem ligt en of er sprake is van dyscalculie. Aan de hand van het Protocol Ernstige Reken-Wiskunde problemen en Dyscalculie (ERWD) ga ik na wat het probleem is en stel ik een duidelijk en praktisch advies samen voor het vervolg van de rekenlessen.